Polski dla obcokrajowców

  • Profesjonalna, kadra, przyjazna atmosfera
  • Wszystkie poziomy nauczania – od początkującego po konwersacje
  • Język ogólny i specjalistyczny
  • Nauczanie grupowe i indywidualne

Polish for Foreigners

  • Professional ,friendly staff
  • All levels– from beginners to conversations
  • General & Business Polish
  • Individual &Group Teaching

Kursy językowe poziom  OD A1 DO C2

Poziom podstawowy A1-A2
Poziom samodzielności B1-B2
Poziom biegłości C1-C2

A1-poziom podstawowy /elementary/
A2-poziom niższy średniozaawansowany /pre-intermediate/
B1-poziom średniozaawansowany /intermediate/
B2-poziom wyższy średniozaawansowany /upper-intermediate/
C1-poziom zaawansowany /advanced/
C2-poziom profesjonalny /proficiency/

 

Standardowe kursy językowe w semestrze letnim rozpoczynają się od 01 marca 2017 jednak naukę można zacząć w każdej chwili również w okresie ferii zimowych i wakcji.

Rodzaj kursu Liczba godz. lekcyjnych Liczba osób w grupie Cena za semestr Rata I Rata II Rata III
OGÓLNE 45 6-10 790 350 250 250
SPECJALISTYCZNE 45 6-10 1100 450 350 350
INTENSYWNE 60 6-10 1100 450 350 350
INDYWIDUALNE dowolna 1-2 Wycena
dokonywana
indywidualnie