Poznaj metody nauki języków w Szkole Jęzkowej Edukacja

Mitem jest powszechne przekonanie, iż niektóre osoby posiadają większe predyspozycje do nauki języków obcych od innych. Te szczególne zdolności językowe można świadomie lub czasami zupełnie nieświadomie rozwinąć stosując właściwe metody nauczania.

Każdy kurs rozpoczynają zajęcia przygotowujące do nauki języka obcego. Nasi słuchacze zapoznają się na nich z najnowszymi technikami uczenia się języków, zapamiętywania słówek, a nawet relaksacji, która poprawia skuteczność i szybkość nauki. Zajęcia te zostaną powtórzone w połowie kursu, po to by zwiększyć tempo i zweryfikować wybraną metodę. Nie musimy przecież uczyć się przez całe życie w ten sam sposób. My wprowadzamy różne metody odpowiednie do poziomu każdego słuchacza i indywidualnych predyspozycji.

W przerwie każdych zajęć przeprowadzamy krótki trening pamięci (około 10 min.), który nie tylko pomaga w szybszym zapamiętywaniu trudnych struktur językowych czy słówek, ale też rozwija naszą kreatywność, podnosi koncentrację, pozwala nam na zwiększenie dystansu do samego siebie, a co za tym idzie na przełamanie bariery językowej, a także bariery wstydu przed popełnieniem błędu.

Metoda

Metody, które stosujemy w naszej szkole oparte są na praktycznym podejściu do języka, jednoczesnego rozwoju wszystkich sprawności językowych ze szczególnym uwzględnieniem rozwijania zdolności komunikacyjnych. Gramatyka jest jedynie środkiem (niezbędnym, ale nie najważniejszym) do osiągnięcia celu, a celem jest jak największa biegłość językowa.
Nasi lektorzy prowadzą zajęcia w oparciu o własne programy autorskie, ale wykorzystują też wiele klasycznych, sprawdzonych i skutecznych metod, w tym metodę:

  • komunikacyjną inaczej komunikatywną, najbardziej popularną, język traktowany jest jako narzędzie komunikacji społecznej, nacisk położony jest na rozwijanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem w różnorodnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego,
  • bezpośrednią, w której w ogóle nie używa się języka ojczystego, schemat pytanie – odpowiedź rozwija komunikację werbalną; gramatyka, pisanie i czytanie odgrywa minimalną rolę; szczególnie polecana na początkowym etapie nauki języka,
  • tradycyjną, której głównym celem jest opanowanie struktur gramatycznych i słownictwa; metoda ta jest przydatna w przygotowaniu się do egzaminów, w tym do egzaminu maturalnego,
  • konwersacyjną; tematyczne warsztaty językowe na których poznajemy nie tylko język ale też zdobywamy wiedzę merytoryczną dotyczącą różnych dziedzin życia,
  • dualną: zajęcia prowadzi naprzemiennie polski lektor i native speaker; polski lektor wprowadza nowy materiał / struktury gramatyczne, słownictwo, pisownię/, native speaker utrwala materiał szlifując umiejętności komunikacyjne,
  • mnemotechniczną, skuteczną zwłaszcza przy uczeniu się słówek „mnemotechnika zwiększa wielokrotnie możliwości zapamiętywania wykorzystując skojarzenia, szczególnie te przyjemne i emocjonalne; bezpośrednie kojarzenie słów z obrazami powoduje iż łatwiej dają się one przyswajać i trwale zapadają w pamięć,
  • audiolingwalną (Drills) opartą na odkryciach psychologii behawioralnej, polegającą na wykształceniu nawyków językowych w sposób mechaniczny, nierefleksyjny poprzez wielokrotne powtarzanie.